کـــاراتــه ایـــرانیــان

شوتوکان کاراته - کاراته در استان همدان

دانلود كاتاهای شوتوکان

لطفا" جهت دانلود کاتاهای مورد نظر خود بر روی لینک کاتا راست کلیک کرده و گزینه Save Target as و در پنجره بعدی با انتخاب محل ذخیره کلیپ آن را Save  نمائید ، لازم به ذکر است کاتاهای ذیل با برنامه RealPlayer پخش خواهند شد .

 

هیان شودان - هیان نیدان - هیان ساندان - هیان یوندان - هیان گودان - تكی شودان - تكی نیدان - تكی ساندان - باسای دای - باسای شو - كانكودای - كانكوشو - امپی - جیون - جی‌این - جیته - چینته - نیجوشیهو - سوچین - اونسو - گوجوشیهودای - گوجوشیهوشو - هانگتسو - گانكاكو - وان‌كان - می‌كیو

 

Heian Shodan   

Heian Nidan   

Heian Sandan  

Heian Sandan  

Heian Godan   

Tekki Shodan   

Bassai Dai   

Empi   

Jion   

Kanku Dai   

Jitte   

Ganka Ku   

Hangetsu   

Tekki Nidan   

Tekki Sandan   

Chinte   

Unsu   

Jiin   

Sochin   

Niju Shiho   

Meikyo   

Kanku Sho   

Wankan   

Bassai Sho   

Goju Shiho Dai   

Goju Shiho Sho   


شیتوریو کاراته - کاراته در استان همدان

دانلود کاتاهای شیتوریو

کاتای مورد علاقه خود را انتخاب و به روی آن کلیک نموده، پس از دانلود از حالت فشرده خارج و به روی گوشی تلفن همراه انتقال دهید.

 

کاتاهای استاندارد شیتوریو

کاتاهای شیتوریو  - فقط جهت استفاده و ذخیره‌سازی در گوشی تلفن همراه

اجرای کاتا در مسابقات

 

 

منبع کاتاهای شیتوریو : سایبر شیتوکای